Internship | RIGA IFF
In the news
Tickets & Passes
Latviski / In English
Loading...
Loading...

Iespēja nostiprināt prasmes starptautiskā kultūras notikumā

Mācību prakse 1 festivāla komandā dod iespēju vairāku mēnešu garumā praktiski pārbaudīt un nostiprināt prasmes, kas nepieciešamas starptautiska kultūras notikuma veidošanā, kā arī apgūt jaunas. Prakses jomas ietver publisko komunikāciju un mārketingu, kuratoru un koordinatoru darbu, viesmīlības un auditorijas servisu u. c. Praksei iespējams pieteikties līdz 17. maijam, taču atbildes tiks sniegtas līdz 31. maijam. Izvēlētie kandidāti tiks aicināti uz interviju ar prakses vadītāju. Jautājumus aicinām sūtīt uz prakse@rigaiff.lv.


1

Mācību prakse ir pieejama studentiem profesionālās izglītības iestādē ar prakses programmu, un to slēdz kā līgumu par mācību praksi starp praktikantu, profesionālās izglītības iestādi un prakses vietu (sk. Ministru kabineta noteikumi Nr. 785). Par savām iespējām nostiprināt prasmes kādā no zemāk minētajām jomām ārpus mācību prakses (piemēram, veicot brīvprātīgo darbu) vairāk vari uzzināt, rakstot uz prakse@rigaiff.lv!

Prakses jomas

Komunikācijas departaments

Pieredze komunikācijas departamentā ļauj iepazīt visu ar festivāla publisko komunikāciju un mārketingu saistīto procesu plānošanu un izpildi, kā arī audiovizuālā satura izstrādi. Prakses ietvaros iespējams iesaistīties mājaslapas uzturēšanā, satura sagatavošanā medijiem un sociālo tīklu platformām, kā arī veidojot desmitiem dažādu video.

Komunikācija un audiovizuālais saturs (maijs – novembris)

Šajā periodā iespējama iesaiste dažādos festivāla sezonas komunikācijas posmos. Iespējams pielietot sekojošās prasmes:

  • satura publicēšana un administrēšana komunikācijas platformās, analītikas apkopošana (tīmekļa vietne, vēstkopas, sociālie tīkli);
  • audiovizuālo materiālu izstrāde (video montāža un titrēšana, animācija, fotogrāfija);
  • dizains un maketēšana (druka, digitālā vide);
  • teksta sagatavošana, korektūra un noformēšana latviešu un angļu valodā (copywrite, paziņojumi medijiem, sociālo tīklu komunikācija);
  • satura pielāgošana dažādām sabiedrības grupām;
  • spēja koordinēt informācijas nodošanu starp dažādiem festivāla departamentiem un sadarbības partneriem.

Programmas departaments

Starptautiska kinofestivāla programmas sagatavošanā un nodošanā auditorijai centrāla loma ir kuratoru darbam. Tie nosaka programmas sadaļu aprises un veic apjomīgu darbu sazinoties ar nozares pārstāvjiem un sadarbības partneriem visā pasaulē. Praksei var pieteikties palīgi vairāku filmu programmas sadaļu izveidei vai paplašinātās realitātes sadaļas RIGA IFF Extended Realities īstenošanai.

Palīdzība filmu kuratoru darbā (jūnijs – oktobris)

Iepazīsti filmas dzīves ciklu starp tās izveidi un izrādīšanu kino festivālā. Nepieciešama izglītība filmu nozarē un darbā ar filmu pamatinformāciju, publicitātes materiāliem u. tml. Jāveic skrupuloza informācijas apkopošana un papildināšana, savukārt rakstveida un mutvārdu saziņai ar filmu veidotājiem latviešu un angļu valodas prasmēm jābūt teicamā vai ļoti labā līmenī.

Palīdzība RIGA IFF Extended Realities organizēšanā (jūnijs – oktobris)

Līdzdalība RIGA IFF Extended Realities organizēšanā ļaus iepazīt auditorijas piesaisti un saziņu ar ekspertiem, tiesību turētājiem, tehniķiem un tehnikas izīrētājiem, kā arī dažādiem festivāla departamentiem. Nepieciešama teicama vai ļoti laba rakstītprasme latviešu un angļu valodā, attapība informācijas atlasē, analīzē un apkopošanā.

Viesu serviss

Festivāla norisē liela loma ir klātienes un tiešsaistes viesu – žūrijas, režisoru, producentu – koordinēšanai. Tas ietver saziņas nodrošināšanu organizējot to dalību, ceļošanu un izmitināšanu, kā arī personīgo festivāla grafiku sastādīšanu un uzraudzīšanu. Šī pieredze ir iespēja, cita starpā, nostiprināt kultūras menedžmenta prasmes.

Saziņa ar festivāla dalībniekiem (augusts – oktobris)

Nepieciešama rakstības un sarunvalodas prasmes latviešu un angļu valodā (teicamā vai ļoti labā līmenī). Jābūt pieredzei darbā ar informācijas apkopošanu un administrēšanu.

Auditorijas serviss

Festivāla auditorijas sasniegšanai un paplašināšanai nepieciešama datu un atsauksmju analīze, kā arī veiksmīgs serviss gan fiziskajā, gan digitālajā vidē. Šī pieredze ļauj iepazīties ar infrastruktūras sagatavošanas darbiem (un šī procesa slēptajiem zemūdens akmeņiem) liela mēroga, daudzšķautņainam notikumam ar hibrīdu norisi – klātienē un tiešsaistē.

Auditorijas datu analīze (maijs – jūlijs / augusts – oktobris)

Nepieciešama prasme darbā ar lielu datu apjomu un tā analīzi (apmeklējuma statistika un tendences). Iespēja apgūt dažādu festivāla vadības rīku pārvaldību, to izmantošanas instrukciju sastādīšanu un biežāk uzdoto jautājumu apstrādi. Izvēloties otro periodu, klātienē jāpalīdz nodrošināt informācijas un atbalsta centru darba vadīšana.