Ziemeļu un Baltijas valstis vienojošs kultūrtilts

Dalies ar draugiem

Programma veidota sadarbībā ar Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas un Somijas vēstniecībām, kā arī Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā un Dānijas Kultūras institūtu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Šī īpašā kino panorāma atklāj Ziemeļvalstu rokrakstu filmu veidošanā, stāstu stāstīšanā, vizuālajā mākslā un mūzikā. Dažiem no mums tas šķiet eksotisks, citiem – ļoti tuvs un pazīstams, bet šajā rokrakstā tapušais allaž skar kaut ko ļoti cilvēcisku ikkatrā no mums. Ziemeļi nudien ir daudz tuvāk, nekā varētu šķist…

Filmas

Atbalsta