Biļetes & Caurlaides
Mans festivāls

Klusās dzīves

Kiirehessä Liikkumatoin
Režisors: Elli Vuorinena
FI 20196' ja, ar, fr, en, fi, de

Muzeja artefakti no visas pasaules. Aplūkojot to rosīgās klusās dzīves no dažādiem skatpunktiem, atklājas mūsdienu ikdienišķās problēmas.