Biļetes & abonementi
Kalendārs

Iespēja nostiprināt prasmes starptautiskā kultūras notikumā

Mācību prakse1 festivāla komandā dod iespēju vairāku mēnešu garumā nostiprināt prasmes, kas nepieciešamas starptautiska kultūras notikuma veidošanā (un apgūt jaunas). Šīs prasmes ietver festivāla zīmola un tā dažādo notikumu un norišu publisko komunikāciju, kuratoru un koordinatoru darbu, viesmīlības un auditorijas servisu u.c. prasmes. Ja vēlies praktiski pārbaudīt savas prasmes un attīstīt tās profesionālā vidē, aicinām iepazīties ar zemāk aprakstītajām prakses iespējām. Pieteikšanās ir atvērta līdz 28. marta plkst 23.59. Pieteikumi tiks izskatīti un uz tiem atbildēts pirmajā aprīļa nedēļā. Ar izvēlētajiem kandidātiem tiks organizēta prakses vadītāja intervija. Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz prakse@rigaiff.lv.


1

Mācību prakse ir pieejama studentiem profesionālās izglītības iestādē ar prakses programmu, un to slēdz kā līgumu par mācību praksi starp praktikantu, profesionālās izglītības iestādi un prakses vietu (sk. Ministru kabineta noteikumi Nr. 785). Par savām iespējām nostiprināt prasmes kādā no zemāk minētajām jomām ārpus mācību prakses (piemēram, veicot brīvprātīgo darbu) vairāk vari uzzināt, rakstot uz prakse@rigaiff.lv!

Prakses jomas

Festivāla komunikācija aptver festivāla stratēģijas, reklāmas un publisko attiecību vajadzības – tīmekļa vietnes izstrādi un uzturēšanu, satura izstrādi tradicionālajiem un mazāk tradicionāliem medijiem, sociālo tīklu stratēģijas un satura izveidi. Šāda pieredze ļauj iepazīt visu ar zīmola komunikāciju saistīto procesu plānošanu un izpildi.

Iespējas un nepieciešamās prasmes

Aprīlis – jūlijs
Attālināts darbs, pirmais izvēles periods
Augusts – oktobris
Attālināts darbs, otrais izvēles periods

Abi periodi paredz līdzvērtīgas iesaistes iespējas dažādos festivāla sezonas komunikācijas posmos. Praksē iespējams pielietot šādās prasmes (dodot priekšroku to apvienojumam):

  • satura publicēšana un administrēšana komunikācijas platformās, darbs ar platformu analītiku (soctīkli, vēstkopas, tīmekļa vietne);
  • teksta sagatavošana, korektūra un noformēšana latviešu un angļu valodā (copywrite, paziņojumi medijiem, sociālo tīklu komunikācija);
  • informācijas analīze un apkopošana, iekšējās komunikācijas nodrošināšana;
  • audiovizuālie materiāli (video montāža un titrēšana, animācija, fotogrāfija), dizains un maketēšana (druka, digitālā vide)

Starptautiska kinofestivāla programmas sagatavošanā un nodošanā auditorijai centrāla loma ir kuratoru darbam. Kuratori nosaka programmas sadaļu aprises un veic apjomīgu darbu sazinoties ar nozares pārstāvjiem un sadarbības partneriem visā pasaulē, nodrošina auditorijas piesaisti. Šogad festivālā iespējams pieteikties praksei palīgiem vairāku filmu programmas sadaļu izveidē vai paplašinātās realitātes sadaļas RIGA IFF GOES XR īstenošanā.

Iespējas un nepieciešamās prasmes

Aprīlis – jūlijs
Attālinātais darbs, palīdzība RIGA IFF GOES XR organizēšanā

Šī prakses pozīcija ietver līdzdalību komunikācijā ar RIGA IFF GOES XR sadarbības partneriem – institūciju pārstāvjiem un potenciālajiem dalībniekiem Ziemeļvalstīs – un auditorijas piesaistē. Nepieciešama teicama vai ļoti laba rakstītprasme latviešu un angļu valodā, attapība informācijas atlasē, analīzē un apkopošanā.

Aprīlis – jūlijs
Attālinātais darbs, palīdzība BALTIC MUSIC VIDEO konkursa kuratoru darbā
Augusts – oktobris
Attālinātais darbs, palīdzība filmu kuratoru darbā (dažādas sadaļas)

Kuratoru uzdevumus iespējams veikt divos periodos un to veikšanai nepieciešama izglītība (vēlama arī pieredze) filmu nozarē un darbā ar filmu pamatinformāciju, publicitātes materiāliem u.tml. Saziņā jāpielieto rakstītprasme un sarunvaloda (latviešu un angļu valoda – teicamā vai ļoti labā līmenī, vēlamas prasmes arī krievu valodā). Jāveic skrupuloza informācijas apkopošana un papildināšana. Šī pieredze ļauj iepazīt filmas dzīves ciklu starp tās izveidi un izrādīšanu kino festivālā, tiešā veidā saskaroties gan ar filmu studijām un to izplatītājiem, gan kinofestivāla darba procesu.

Festivāla norisē liela loma ir klātienes un tiešsaistes viesu – žūrijas, režisoru, producentu – koordinēšanai. Tas ietver saziņas nodrošināšanu organizējot to dalību, ceļošanu un izmitināšanu, kā arī personīgo festivāla grafiku sastādīšanu un uzraudzīšanu. Šī pieredze ir iespēja, cita starpā, nostiprināt kultūras menedžmenta prasmes.

Iespējas un nepieciešamās prasmes

Augusts – oktobris
Attālinātais darbs, saziņa ar festivāla īsfilmu sadaļas SHORT RIGA dalībniekiem

Nepieciešama rakstības un sarunvalodas prasmes latviešu un angļu valodā (teicamā vai ļoti labā līmenī). Jābūt pieredzei darbā ar informācijas apkopošanu un administrēšanu.

Festivāla auditorijas sasniegšanai un paplašināšanai nepieciešama datu un atsauksmju analīze, kā arī veiksmīgs serviss gan fiziskajā, gan digitālajā vidē. Šī pieredze ļauj iepazīties ar infrastruktūras sagatavošanas darbiem (un šī procesa slēptajiem zemūdens akmeņiem) liela mēroga, daudzšķautņainam notikumam ar hibrīdu norisi – klātienē un tiešsaistē.

Iespējas un nepieciešamās prasmes

Aprīlis – jūlijs
Attālināts darbs
Augusts – oktobris
Attālināts darbs, dalība klātienē 14.-24. oktobrī

Nepieciešama prasme darbā ar lielu datu apjomu un tā analīzi (apmeklējuma statistika un tendences). Iespēja apgūt dažādu festivāla vadības rīku pārvaldību, to izmantošanas instrukciju sastādīšanu un biežāk uzdoto jautājumu apstrādi. Izvēloties otro periodu, klātienē jāpalīdz nodrošināt informācijas un atbalsta centru darba vadīšana.