Prakse | RIGA IFF
Jaunumi
Biļetes & abonementi
Latviski / In English
Loading...
Loading...

Iespēja nostiprināt prasmes starptautiskā kultūras notikumā

Mācību prakse 1 festivāla komandā dod iespēju vairāku mēnešu garumā praktiski pārbaudīt un nostiprināt prasmes, kas nepieciešamas starptautiska kultūras notikuma veidošanā, kā arī apgūt jaunas. Prakses jomas ietver publisko komunikāciju un mārketingu, kuratoru un koordinatoru darbu, viesmīlības un auditorijas servisu u. c. Pieteikšanās ir atvērta līdz 22. jūlija plkst 23.59. Pieteikumi tiks izskatīti un uz tiem atbildēts divu nedēļu laikā. Ar izvēlētajiem kandidātiem tiks organizēta prakses vadītāja intervija. Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz prakse@rigaiff.lv.


1

Mācību prakse ir pieejama studentiem profesionālās izglītības iestādē ar prakses programmu, un to slēdz kā līgumu par mācību praksi starp praktikantu, profesionālās izglītības iestādi un prakses vietu (sk. Ministru kabineta noteikumi Nr. 785). Par savām iespējām nostiprināt prasmes kādā no zemāk minētajām jomām ārpus mācību prakses (piemēram, veicot brīvprātīgo darbu) vairāk vari uzzināt, rakstot uz prakse@rigaiff.lv!

Prakses jomas

Komunikācijas departaments

Pieredze komunikācijas departamentā ļauj iepazīt visu ar festivāla publisko komunikāciju un mārketingu saistīto procesu plānošanu un izpildi, kā arī audiovizuālā satura izstrādi. Prakses ietvaros iespējams iesaistīties mājaslapas uzturēšanā, satura sagatavošanā medijiem un sociālo tīklu platformām, kā arī veidojot desmitiem dažādu video.

Video un fotogrāfija (jūlijs – novembris)

Periodā no jūlija līdz festivāla norises beigām aicinām gūt pieredzi un iesaistīties, izstrādājot audiovizuālo saturu: video montāža un titrēšana, animācija un fotogrāfija.

Programmas departaments

Starptautiska kinofestivāla programmas sagatavošanā un nodošanā auditorijai centrāla loma ir kuratoru darbam. Tie nosaka programmas sadaļu aprises un veic apjomīgu darbu sazinoties ar nozares pārstāvjiem un sadarbības partneriem visā pasaulē. Praksei var pieteikties palīgi vairāku filmu programmas sadaļu izveidei vai paplašinātās realitātes sadaļas RIGA IFF Extended Realities īstenošanai.

Palīdzība filmu kuratoru darbā (jūlijs – oktobris)

Iepazīsti filmas dzīves ciklu starp tās izveidi un izrādīšanu kino festivālā. Nepieciešama izglītība filmu nozarē un darbā ar filmu pamatinformāciju, publicitātes materiāliem u. tml. Jāveic skrupuloza informācijas apkopošana un papildināšana, savukārt rakstveida un mutvārdu saziņai ar filmu veidotājiem latviešu un angļu valodas prasmēm jābūt teicamā vai ļoti labā līmenī.

Viesu serviss

Festivāla norisē liela loma ir klātienes un tiešsaistes viesu – žūrijas, režisoru, producentu – koordinēšanai. Tas ietver saziņas nodrošināšanu organizējot to dalību, ceļošanu un izmitināšanu, kā arī personīgo festivāla grafiku sastādīšanu un uzraudzīšanu. Šī pieredze ir iespēja, cita starpā, nostiprināt kultūras menedžmenta prasmes.

Saziņa ar festivāla dalībniekiem (augusts – oktobris)

Nepieciešama rakstības un sarunvalodas prasmes latviešu un angļu valodā (teicamā vai ļoti labā līmenī). Jābūt pieredzei darbā ar informācijas apkopošanu un administrēšanu.